Vår filosofi

Kundorientering

Med utgångspunkt från vår gedigna erfarenhet av olika kunduppdrag har vi på Acapito valt att organisera oss på ett sätt som vi upplever ger bäst nytta för våra kunder. Vi inser att varje kund är unik i sina behov och förutsättningar och det är därför vi värnar om en öppen, ärlig och prestigelös dialog med våra kunder. Vi tror starkt på att affärer som gynnar bägge parter ger större och mer långsiktig affärsnytta.

Tydlighet

Vi fokuserar på “att förstå” vilket för oss innebär att vi undviker onödiga buzzwords och använder svenska när detta är möjligt. När det gäller utveckling lägger vi stor vikt vid att lösningar och kod ska vara lätta att förvalta och förstå, en annan resurs ska på kort sikt kunna sätta sig in i en lösning. “Att förstå” är ett så pass centralt begrepp för oss att vårt företag är döpt efter det italienska ordet för just detta.

Ansvarstagande

Ansvarstagande går för oss hand i hand med kvalitet. Kvalitet innebär att vi ger er en leverans som överensstämmer med era förväntningar. Detta innebär inte att vi ensamt ser till vår leverans utan även att vi vågar säga nej när vi inte tycker att den föreslagna lösningen är motiverad. Regler och riktlinjer i all ära, till sist bör det vara verksamhetens behov som styr IT.

Självklart står inte bara kunden i fokus utan även våra medarbetare: välmående medarbetare som trivs och har roligt på jobbet presterar bättre. Vi väljer våra medarbetare med omsorg och arbetar aktivt för att främja kunskapsdelning, kundfokus och yrkesstolthet.

Kompetens

Våra medarbetare sitter på en enorm kunskapsbank och erfarenhet. Visst kan vi erbjuda några av marknadens mest imponerande CV, men alldeles för ofta bedöms ett CV utifrån hur många förkortningar som räknas upp under kompetensområden trots att detta ofta är väldigt sekundärt jämfört med erfarenhet. Att veta hur information ska spridas är mindre viktigt jämfört med att förstå vad informationen betyder och hur den värderas.

Flexibilitet

Som ett mindre företag har vi möjlighet att kontinuerligt arbeta med vår flexibilitet.

  • Det går att anpassa arbete till livspusslet vilket innebär att vi kan arbeta effektivare.
  • Minskat pendlande innebär att våra medarbetare har högre tillgänglighet och produktivitet.
  • Coworking innebär att vårt kontaktnät blir större då vi inte har väggar mot omvärlden.

Comments are closed.